Δυνατοί άνθρωποι με κύρος σας βοηθούν στην επίλυση πολλών και σοβαρών προβλημάτων. Πρέπει να συγκεντρώσετε τις δυνάμεις σας σε ευκρινείς στόχους, να μην αεροβατείτε και να μην θεωρείτε ότι υπάρχουν μαγικές λύσεις στα θέματά σας, κυρίως σε ό,τι αφορά τον οικονομικό και εργασιακό τομέα. Η εργατικότητά σας είναι δεδομένη.

 

 

Επιλέγτε το γούρι σας για την νέα χρονιά, μέσα από την υπέροχη συλλογή της εταιρείας Energy Stones.