Τα παιδιά σας θα σας δώσουν μεγάλη χαρά και για εσάς που είστε μόνοι ο έρωτας θα σας δώσει φτερά. Τα οικονομικά σας θα αυξηθούν αλλά θα χρειαστεί να κάνετε καλό προγραμματισμό, τέλος μην απορρίψετε καμία κοινωνική πρόσκληση, τα άστρα θα φέρουν κοντά σας σημαντικές γνωριμίες.